Kabul Edilen Bildiriler

  1. Anasayfa
  2. Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Kongre bildiri gönderim ve kabulleri devam etmektedir. 

Kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmektedir. Listede bulunan bütün yazarlara kabul yazıları gönderilmiş olup kabul yazısı eline ulaşmayan yazarların mail adreslerinin "İstenmeyen (Spam) Klasörüne" bakmalarını tavsiye ederiz. Kabul mektubu ulaşmayanlar: emissc.info@gmail.com

 

Media landscape in Kyrgyzstan: challenges during COVID-19 and struggle to survive - Assoc.Prof.Dr. Elira TURDUBAEVA

Zero Waste Shopping as a Consumer Behavior: The Case of North Cyprus (TRNC) - Adeso Tamajong Frunueh

Influence of Social Media on Psycho Behavioral Responses Among Nigerians During Covid-19 Pandemic - Dr. Desmond Onyemechi OKOCHA, Joy Zugwai AKOK

The foreign direct investment of Azerbaijan and locational factors - Babayev Pərviz

Impact of Human Resource Management Practices on Employee Retention in Education Sector of Hazara Division Pakistan - Awais Qasim

The Impact of Small and Medium Scale Enterprise (SMEs) on Poverty and Unemployment Reduction in Kano State, Nigeria - Gwaison, Panan Danladi

Impact of Audit Committee on Earning Quality of the Listed Consumer Goods Companies in Nigeria - Usman Yakubu, Muktarabu Ahmad, Prof. Dr. Bala Sulaiman Dalhat

Male streaming in the Mainstreamed Researches in the Social Sciences – A study on the need of Sexuality and Gender Studies in the Academic – Mr. Anagh

Leadership qualities leading to innovation in SME sector in UAE - Asst.Prof.Dr. AbdulQuddus MOHAMMED

Mobilization, University and knowledge. What about communication? - Mgter. Sergio Quiroga

Analyzing the Antecedents of Young Consumer's Halal Brand Purchase Behavior in Bangladesh: A Mixed method Approach - Kazi Md. JAMSHED

Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of the Profitability in Macedonian Banking Sector - Sanja ANDREEVSKA, Berkan IMERI, Dr.Bilal SUCUBAŞI 

Women’s Economic Empowerment: Realising the UN Sustainable Development Goal – Post COVID19 Era - Prof. Siham EL-KAFAFI

The advertising written language - Assistant Lecturer Adnan Faihan MAHMOOD

İlkokulda Görsel Eğitim ve  Çocuğun Yaratıcılığını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri (KKTC Örneği) - Özlem Yasemin KARAKUZU, Assoc.Prof.Dr.Serdal IŞIKTAŞ

KKTC’de Sendikacılığa Dair Öğretmen Görüşleri - Özlem Yasemin KARAKUZU, Asst.Prof.Dr.Nurdan ÖZREÇBEROĞLU

Opinions of Education Stakeholders on Instructional Technologies Used in Distance Education During the Covid-19 Epidemic Process - Hüseyin ULAK, Bahar AYGÜN, Behcet ÖZNACAR

The Impact of Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic on Migrant Domestic Workers: A Case Study in Turkey - Abdulhamid GUNDA

Significant Impact of Social Marketing on Social Entrepreneurship and Social Innovation: Comparative Studies of Afghanistan and Turkey - Elaheh Isaqzadeh, Asst.Prof. Dr. Burçin KAPLAN

Azerbaycan Cumhuriyeti  Kamu Yönetiminde Dijital  Dönüşüm ve Dijitalleşmenin  Kamu Yönetimi Disiplinine Etkisi - Assoc. Prof. Dr.  Murteza HASANOĞLU

Building individual resilience as a counteraction to fakenews - Mădălin Nicolae SÂRBU, Dr.Dumitru GOLDBACH

Ethics in Marketing, Dr.Dumitru GOLDBACH, Mădălin Nicolae SÂRBU, Oana Valeria  PARASCHIV, Giulia ZAHARIA

Belt and Road Initiative (BRI) of China: Perspectives on BCIM Economic Corridor (EC) - Assoc.Prof.Dr. Shapan Chandra MAJUMDER, Frajana LAYLA, Md. Hasanur RAHMAN, Assoc.Prof.Dr. Azer DILANCHIEV

Dil Öğretiminde Bir Metin Dilbilimsel Uygulama Değerlendirmesi - Prof.Dr.Esra KARABACAK

Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Ders Öğretim Sürecinin Öğrenciler Tarafından  Değerlendirilmesi - Fatma ONAT, Seray ZORLU

Pandemi Döneminde Okul Yöneticilerinin Yönetsel  İşlevleri İle İlgili Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi - Fatma ONAT, Seray ZORLU

2020 – 2021 Öğretim Yılı İçinde KKTC Devlet Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Pandemi Döneminde Dijital Yaşama Uyumla İlgili Zorlandıkları Durumlarla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi - Nazmiye HAZAR

Factors Affecting Job Satisfaction of Women Entrepreneurs Who Engage Eco-Tourism Activities Resulting Service Quality in Rural Villages of Northern Cyprus - Asst.Prof.Dr. Mürüde Ertaç CANKAN

Entrepreneurship as a tool for sustainable employment in the Gambia - Muhammed JAWO, Assoc.Prof.Dr. Gözde INAL CAVLAN, Asst.Prof.Dr. Şenay Sahil ERTAN

Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi - Dana YESSET, Assoc.Prof. Dr. Işıl ARIKAN-SALTIK

Metalinguistics: Sapir-Whorf Hypothesis - Dr.Süleyman KASAP, Dr.Şehnaz Nigar ÇELİK, Büşra DAĞDEMİR

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yöneticilerinin 21. Yüzyıl Becerileri İle Okul İklimi Arasındaki İlişki - Suzan ÇİNER, Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY

Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilik Konusundaki Tezlerin Bibliyometrik Analizi - Prof. Dr. Said KINGIR, Miray BENGİL ÖZEN

Cam Tavan Sendromu Kadınların Girişimcilik Faaliyetlerini Etkiliyor Mu? Turizm Sektöründe Bir Araştırma - Prof. Dr. Said KINGIR, Damla TEZ

Türkiye’de Turizm Eğitiminin Tarihçesi - Dr.Umut GÜLERYÜZ

Turist Rehberlerinin Turizmde Dijital Dönüşüme Yönelik Tutumları Üzerinde Mesleki Kaygılarının Etkisi - Assoc. Prof. Dr. Bilsen BİLGİLİ

Türkiye'de Yabancı Uyrukluların Konut Edinme Eğilimleri ve Türk Konut Piyasasına Etkileri: İran Örneği - Assoc. Prof. Dr. Sevim BUDAK, PhD.C. Mortaza Chaychi SEMSARİ

Orta Asya ve Orta Doğu’da Enerji Güvenliğine Yönelik Tehditler Ve Enerji Politikaları - PhD.C. Mortaza Chaychi SEMSARİ, PhD.C. Oğuz KESKİN

A literature review on digital entrepreneurship research in Turkey - Dr.Seda GÜĞERÇİN, Asst. Prof. Dr. Gaye ONAN

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Üzerine Görüşleri – Dr.Yusuf KALKAN, Prof. Dr. Adnan KALKAN

Veriye Dayalı Girişimcilik - Assoc.Prof. Dr. Nermin KİŞİ

Entegre Raporlama ve Sermaye Maliyeti İlişkisi - Asst. Prof. Dr. Mehmet YÜCENURŞEN

Sinik Tüketicilerin Sınıflandırılması: Netnografi Uygulaması - Prof.Dr.Nilsun SARIYER

Mobilya Sektörünün Sosyal Medya Pazarlaması Deneyimleri - Sedat YILDIRIM, Assoc.Prof.Dr. Süreyya KARSU

Pandemi Dönemi Lojistik ve Moto Kurye Lojistiği - Asst.Prof.Dr.Cihat KARTAL, Prof.Dr.Recep YÜCEL Kezban KARABULUT, İpek YALIÇ 

Mobil Alışveriş Uygulamalarında Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler - Doğu KAYIŞKAN & Ezgi Delen

Endüstri 4.0. Çerçevesinde Çalışanın Dinlenme Hakkı - Dr. Sedat AYYILDIZ

COVID-19 döneminde sürdürülebilir tedarik zinciri bağlantıları için geliştirilen çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi - Assoc.Prof.Senem NART, Lect. Arda TOYGAR

TR72 Bölgesinde Kenevir Elyafı Üretim Tesisine Yönelik Kuruluş Yeri Seçimi - Dr. Sinan DÜNDAR

Değişim çağında yeni nesil para: kripto paraların avanataj ve dezavantajlarına yönelik inceleme – Research Asst. Tuğkan ARICI, Prof.Dr.Hakan KİTAPÇI, Eray FİDAN

The Effects of Global Diseases (Covid 19) On Leadership - Assoc.Prof.(PhD) Suat BEGEÇ

Z Jenerasyonu Gelecek Beklentileri: İşsizlik Kaygısının Gençler Üzerinde Yarattığı Baskı - Assoc. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Mustafa Kaya

Sivil Havacılık Sektöründe İnsan Kaynağı Eğitimine Yönelik ICAO Gelecek Nesil Profesyoneller Programı (NGAP) Ölçeği: Türkiye Uygulaması - Assoc. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Onur OĞUR

Havayolu İşletmelerinde Gelir Yönetimi: Overbooking Modeli - Assoc.Prof.Dr. Didem RODOPLU ŞAHİN, Asst.Prof.Dr. Sultan GEDİK GÖÇER, Özge BAYGIN

Havayolu Müşterilerinin Olumsuz Davranışlarının Havalimanı Yer Hizmetleri Çalışanları ve Yönetim Açısından Değerlendirilmesi - Sabiha Dilan UNAL, Assoc. Prof. Dr. Didem RODOPLU SAHIN

Havalimanı Yönetimimde Kayıp Bagaj Sorunu: Nitel Bir Araştırma - Asst.Prof.Dr. Sabiha ANNAÇ GÖV, Selin GÜN

Covid-19 Salgınının Havacılık Sektörüne Etkileri ve Olası Stratejiler: Türk Havacılık Akademisyenlerinin Görüşleri - Asst.Prof.Dr. Sabiha ANNAÇ GÖV, Nilay ERBAY

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İle Adil Ticaret Uygulamalarının Trakya Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi - Arş.Gör.Dr.Çağatay AKDOĞAN

Covıd-19 Salgınının İşletmenin Sürekliliğine Etkisinin TMS/TFRS, BOBI FRS ve BDS Açısından İncelenmesi - Serkan AKIN, Assoc.Prof. Dr. Azize ESMERAY

Uzaktan/Evden Çalışmanın İş Tatminine ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Bankacılık Sektörü Örneği - Dr.Serdar ÇAKAN

Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Mutluluk Üzerindeki Etkisi – Assoc.Prof.Dr. Metin KAPLAN, Ebru FIRAT

Demografik Özellikler ve Psikolojik İyi Oluş: Farklılıkların Analizi - Assoc.Prof. Dr. Metin KAPLAN, Banu YILMAZ

19.Stand-by Anlaşması Sonrası Türkiye IMF İlişkileri - Hayreddin ÖZDEN, Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ

Türkiye’de Havayolu İç Hat Yolcu Transferi Üzerine Ampirik Bir İnceleme - Assoc.Prof.Dr. Serap ÇOBAN, Melek KIDEMLİ, Mehmet UÇAR

 

Birincil Enerji Tüketimi ve Ekolojik Ayak İzine Etkileri: Avrupa Ülkelerinden Kanıtlar - Assoc.Prof. Serap ÇOBAN, PhD.C. Tuba KÜSMEZ

Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkileri: Yeni Sanayileşmiş Ülkeler Üzerine Bir Uygulama - Assoc.Prof. Serap ÇOBAN, PhD.C. Mustafa Emre ERTUĞRUL

Covid-19 Pandemi Sürecinde Aşı Önceliklendirme Stratejilerine Yönelik Bir Değerlendirilme (An Assessment of Vaccine Prioritization Strategies during the Covid-19 Pandemic) - Assoc.Prof.Dr. Ayhan ULUDAĞ, Feyza YÜCEL

Blokzincir (Blokchain) Teknolojisinin Muhasebe Kayıtlarında Kullanımı - Asst.Prof.Dr. Bilal Zafer BERİKOL

Engelli Girişimciliği Literatürünün Bibliyometrik Analizi: Genel Bir Değerlendirme - Hilal DURAK, Asst.Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Asst.Prof.Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK

Psikolojik Güçlendirme ve Ödüllendirme Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi - Assoc.Prof.Dr. Aykut GÖKSEL, Lect. Berrak Deniz ÇETİNKAYA  

Girişimcilikte Kamusal Boyut: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği - Asst.Prof.Dr. Vasfi KAHYA, Esin CEYLAN ŞAŞMAZ

Kim Bu Z Kuşağı? - Assoc.Prof.Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Assoc.Prof.Dr. Zeynep HATİPOĞLU

Türkiye'de Seçmenlerin Popülist Tutumlarının Karşılaştırmalı Bir Tahlili - Asst.Prof.Dr. Mert MORAL

Doğruluk-Sonrası Çağın Bir Boyutu Olarak Yankı Odası – Prof.Dr.Himmet HÜLÜR, Dr. Mehmet BAYIR

Rasyonalleşme Temelinde Tahakküm ve Holokost - Dr. Mehmet BAYIR, Prof.Dr.Himmet HÜLÜR

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddettin Engellenmesi Yasası’na Yönelik Haberlerin Basında Sunumu – Assoc.Prof.Dr.Rengim Sine NAZLI, Harun ALSAN

Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Yöneticiye Duyulan Güvenin Aracılık Rolü - Dr. Coşkun AKÇA

Türkiyede Değişen Hükümet Sistemi ve Parti İttifakının Siyasal Sisteme Etkileri - Asst. Prof. Dr. Ahmet Bora TARHAN

Göç ve Göçün Stratejik Yönetimi: Afgan Göçü Örneği - Asst.Prof.Dr. Osman KURTER, Asst.Prof.Dr. Muhammed Ali YETGİN, Berna Uğur TÜRKSOY

Sosyal Medyada Tüketim ve Ritüel: Kavramsal Bir Çalışma - Assoc.Prof.Dr. Asuman Banu HÜLÜR, Arzu GÜNGÖR

Algılanan Örgütsel Maneviyatın İşten Ayrılma ve İşte Kalma Niyetine Etkisi - Dr.Demet ÇAKIROĞLU, Prof.Dr. Mehmet ALTINÖZ

Başlangıç Piyano Eğitiminde Yaşanan Sorunların İncelenmesi - Orkun KARAKUŞ, Zülal KARAKUŞ, Prof. Dr. Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

Dinamik Yeteneklerin Entelektüel Yapısının Ortak Kelime Analiziyle İncelenmesi: 1991-2021 – Dr. Mehmet BAĞIŞ

Türk ve Yunan Halklarının Gözünden Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Analizi - Asst. Prof. Dr. Uğur ORAL

Kadın Girişimcilerin Özellikleri Üzerine Yaşam Hikayeleri Bağlamında Bir Araştırma - Asst.Prof.Dr. Hatice BAYSAL

Türk Sinemasında Suriyeli Göçmenlere İlişkin Filmlerin Tarihsel ve Sosyolojik Analizi - Dr. Kemal EKER

Changing destination personality during Covid 19 – Asst.Prof.Dr. Fatih PEKTAŞ

İşletmelerde Covid-19 Sürecinde İnfodemi ve Kriz Yönetimi - Dr.Münevver BAYAR, Dr. Nuran VARIŞLI

Analysis of The Corporate Values of the Chambers and Commodity Exchanges in Turkey - Asst.Prof.Dr.Gaye ONAN, Assoc.Prof.Dr.Muhammet SAYGIN

Otantik Liderliğin Dile Getirme Davranışı Aracılığıyla Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi - Öğr. Gör. Elif Nisa YAYLA, Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN, Assoc.Prof.Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Öğr. Gör. Özge ÜSTÜN

Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Güven Aracılığıyla Örgüte Zarar Verici Davranışlara Etkisi - Öğr. Gör. Özge ÜSTÜN, Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN, Assoc.Prof.Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Öğr. Gör. Elif Nisa YAYLA

Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitaplarına Yönelik Toplumsal Bir Bakış - Dr.Okan KOÇ, Esmagül DEĞERLİ

The Effect of Total Quality Management on Supply Chain Management: Case of Health Care Services - Asst.Prof.Dr.Gülay TAMER

The Importance of Budgetary Feedback Budgetary Participation and Role Uncertainty in the Scope of Their Impact on Performance - Prof.Dr. Rahmi YÜCEL, Dr.Derya YÜCEL

The Effect of Service Quality Perception on Customer Loyalty in Customers Using Digital Banking during Covid’19 - Zeynep MÜHÜRCÜOĞLU, Prof.Dr.Rahmi YÜCEL

Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Niteliğinin Değişmesi - Hasan Ali GÜÇLÜ

Yeni Normalde Yüz yüze Eğitim Koşullarının Analizi - Halide KARABEKİ̇R, Ayşe Soykara GÜLSEVEN, Assoc.Prof.Dr.Veclal GÜNDÜZ

Factors Effecting Automotive Companies’ Exporting Performance: Factor Analysis of ‘Ford, Tofaş and Honda’ Between the Years 2009 and 2019 - Assoc.Prof.Dr.Duygu HIDIROĞLU

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kurumlar Vergisi Gelirleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz – Res.Asst.Murat ALBAYRAK, Lec.Oğuzhan BOZATLI

Türkiye’de Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı - Murat ALBAYRAK, Burak ŞAHİNGÖZ

Zeynep Atikkan’nın “Avrupa Benim” Batı Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi Konusundaki Yaklaşımlarının Önemi - Prof. Dr. Bülent KARA, Kübra İNAN

Proleteryadan Prekaryaya Yaka Sorunu: Yeni İşgücü Tanımlamaları Işığında Yeni Yaklaşım, Sosyal İşgücü ya da Yakasızlar - Prof. Dr. Bülent KARA

Organizational Agility and Innovation Process of Organizations in Turkey - Dr.Bülent AKKAYA, Asst. Prof. Dr. Gözde MERT

Elimin Hamuruyla…Girişimcilik Praksisi Üretmek Tarımda Genç (Anne) Girişimci Kadınların Yaşam Öyküleri - Dr.Mehmet KAPLAN, Asst.Prof.Dr.Berna Turak KAPLAN

Marmara Bölgesinde Yazlık Konutların Deniz Kirliliğine Etkisi - Assoc.Prof.Dr. Suna Muğan ERTUĞRAL, Asst.Prof.Dr. Sezgi Gedik ARSLAN, Asst.Prof.Dr. Neyir TEKELİ

Sanat, Cinsiyet Kimliği ve Görünürlük Üzerine - Prof. Dr. Neslihan KIYAR

Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranışlar Üzerinde Etkisi - Prof. Dr. Mazlum ÇELİK, Meral GEZİCİ    

A Decision Model Suggestion For Decision Making Processes of Technology Development Zones - Dr. Dilşad AKAL

Çok Dilli ve Çok Kültürlü Üniversite Öğrencilerinin Anadil, Türkçe ve Kültüre Yönelik Yaklaşımları Tutum Ölçeği - Dr.Banu YAMAN ORTAŞ

Otantik Liderliğin Çalışanların İş Akış Deneyimine Etkisinde Psikolojik İklimin Rolü - Asst.Prof.Dr.Meryem Derya YEŞİLTAŞ, Prof.Dr.Azmi YALÇIN, Prof.Dr.Sefer YILMAZ

1929 Küresel Ekonomik Kriz: Sosyal Devlete Açılan Kapı - Lecturer Mustafa TOPUZ

Aksaray İli Marka Değeri Araştırması - Prof.Dr.Himmet KARADAL, Assoc.Prof.Dr.Yavuz AKÇİ, Asst.Prof.Dr.Tülin SEPETCİ, Dr.Evren DİNÇER

Bilgi Çağının Örgütsel Hastalığı Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Üzerine Yerel Yönetimlerde Bir Araştırma - Dr. Evren DİNÇER, Assoc.Prof.Dr.Muhammet SAYGIN, Prof. Dr. Himmet KARADAL

Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemleri ile İncelenmesi - Asst.Prof.Dr.Mehmet ALTUNTAŞ

Borsalar ve Teknolojik Gelişim - Dr.Güzhan GÜLAY, Dr.Korkmaz ERGUN, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Sosyal Kredi Puanı Sistemi, Dijital Devrim ve Senizm - Assoc.Prof.Dr. Erdal ŞEN

391,766
toplam ziyaretçimiz