Yayın Fırsatları

  1. Anasayfa
  2. Yayın Fırsatları

Yayın Fırsatları

ISBN'li özet ve tam metin e-bildiri kitabı- ulusal/uluslararası kitapta kitap bölümü - uluslararası hakemli dergilerde makale

6.Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi kapsamında ISBN numaralı özet ve tam metin e-BİLDİRİ KİTABI yayınlanacaktır. Kabul edilen tüm bildiriler özet bildiri kitabında yayımlanacaktır. Sunulan bildiriler, ISBN numaralı tam metin bildiri kitabında tam metin bildiri olarak veya alan editörlerinin onayı ile kitap bölümü olarak ya da aşağıdaki uluslararası hakemli dergilerde makale olarak yayımlanabiilecektir.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

EMI Journal: “International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries”, http://dergipark.gov.tr/ijemi

EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, http://dergipark.gov.tr/eujmr

ASSTUDIES:"International Journal of Arts & Social Studies", https://dergipark.org.tr/tr/pub/asstudies

391,792
toplam ziyaretçimiz