Konular

  1. Anasayfa
  2. Konular

Konular

1. Girişimcilik ve İnovasyon (Kadın Girişimciliği, Sosyal Girişimcilik ...vd)

2. Yönetim ve Organizasyon (Örgüt Kuramı, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi)

3. İşletme (Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Kooperatifçilik, Pazarlama, Muhasebe-Finansman)

4. İletişim (Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Görsel İletişim Tasarımı)

5. Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 

6. Ekonomi, Kamu Maliyesi, Bankacılık-Finans 

7. Turizm, Spor ve Sağlık Yönetimi

8. Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Dini İlimler

9. Eğitim, Dil, Tarih, Arkeoloji, Edebiyat ve Güzel Sanatlar

10. Sosyal bilimlerin diğer alanları...

 

BİLDİRİLERİN YAYIMLANABİLECEĞİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

1. EMI Journal: “International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries”, https://www.journalemi.com/  http://dergipark.gov.tr/ijemi

2. EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, www.eujmr.com  / http://dergipark.gov.tr/eujmr

3. ASSTUDIES: "International Journal of Arts & Social Studies", https://dergipark.org.tr/tr/pub/asstudies

NotBildiri sunanların katılım belgeleri kongre sonrasında kendilerine gönderilecektir. 

391,777
toplam ziyaretçimiz